Redesign  //  Ontwerpen om te produceren!

Redesign

Redesign

U heeft een idee, concept of prototype. Vervolgens is het de kunst om een goede stap voorwaarts te zetten. ElektronicaProductie.nl – onderdeel van Innofab - helpt u slagvaardig verder.

Wij adviseren u tijdens het gehele traject:

De basis

Als basis inventariseren wij alle relevante parameters. Denk hierbij aan productievolume, functionaliteit, kwaliteitseisen, toegepaste technieken, materialen en temperatuur. We kijken ook naar de product life cycle: hoe zorgen we ervoor dat uw product toekomstbestendig is? Waar liggen extra kansen?

Het concept

Hoe kunnen we samen met u voordelen behalen? Dit kan zijn door het product inhoudelijk te verbeteren, het volume omhoog te brengen en/of een hogere kwaliteit te creëren. Door het gehele proces in ogenschouw te nemen behaalt u gegarandeerd voordelen: zowel in geld als in een hogere kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van uw product.

Marktontwikkeling

U kunt ervan uitgaan dat wij verder kijken dan uw uitgangspunt. Zo komen we tot een product dat zelfs meer biedt dan u oorspronkelijk voor ogen had! Des te meer kans om uw product succesvol in de markt te zetten en mogelijk ook andere markten aan te boren.

Productie

Vervolgens kiezen we uit ons netwerk de producent die 100% matcht met de specificaties, zoals kwaliteitseisen, functionaliteit, kosten en volume. Door dit proces uit handen te geven behaalt u altijd een beduidend voordeel in tijd en kosten.

Slagvaardig en innovatief: ElektronicaProductie.nl is uw partner in business!

Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?